Įkainiai

PASLAUGOS PAVADINIMAS MOKESTIS, EUR MOKESTIS, EUR
Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims
1. VIETINIAI PINIGINIŲ LĖŠŲ PERVEDIMAI
Kredito unijos viduje į savo sąskaitą ( kredito unijoje) 0,25 Eur 0,25 Eur
Kredito unijos viduje į savo sąskaitą ( internetu) 0,00 Eur 0,00 Eur
Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito unijoje) 0,45 Eur 0,45 Eur
Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu) 0,25 Eur 0,25 Eur
Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (kredito unijoje) 0,25 Eur 0,25 Eur
Į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė (internetu) 0,20 Eur 0,20 Eur
Į kitas Lietuvoje ir EEE veikiančias kredito įstaigas (kredito unijoje) 0,70 Eur 0,70 Eur
Į kitas Lietuvoje ir EEE veikiančias kredito įstaigas (internetu) 0,25 Eur 0,25 Eur
Į kitas Lietuvoje ir EEE veikiančias kredito įstaigas (kredito unijoje ne unijos nariams) 1,90 Eur 1,90 Eur
2.PINIGINIŲ LĖŠŲ PERVEDIMAI Į NE EEE ŠALIS
 Eurais į ne EEE šalis (kredito unijoje)  10,00 Eur  10,00 Eur
 Eurais į ne EEE šalis (internetu)  15,00 Eur  15,00 Eur
Eurais į ne EEE šalis skubus (kredito unijoje) 18,00 Eur 18,00 Eur
Eurais į ne EEE šalis labai skubus (kredito unijoje) 30,00 Eur 30,00 Eur
Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas) 3,50 Eur 3,50 Eur
3. GAUTŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMAS
Lėšos, gautos iš kitos savo sąskaitos kredito unijoje 0,00 Eur 0,00 Eur
Lėšos, gautos kredito unijos viduje 0,10 Eur 0,10 Eur
Lėšos, gautos iš kitų kredito unijų, kurios yra LCKU narės 0,23 Eur 0,23 Eur
Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų, EEE šalių 0,25 Eur 0,25 Eur
Lėšos, gautos pagal pervedimą eurais iš ne EEE šalių 5,00 Eur 5,00 Eur
4. SĄSKAITOS TVARKYMAS
Sąskaitos atidarymas 1,00 Eur 1,30 Eur
Sąskaitos uždarymas 1,00 Eur 1,30 Eur
Sąskaitos tvarkymas 0,00 Eur 0,00 Eur
Sąskaitos išrašo parengimas klientui prašant (kredito unijoje) 1,49 Eur 1,69 Eur
Sąskaitos išrašo tvirtinimas klientui prašant  (kredito unijoje) 1,49 Eur 1,69 Eur
5. GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS
5.1. Grynųjų pinigų išmokėjimas
Grynųjų pinigų išmokėjimas iš sąskaitos kredito unijoje iki 500 Eur/mėn – 0 Eur iki 500 Eur/mėn – 0 Eur
virš 500 Eur/mėn – 0,58 proc./min 2 Eur virš 500 Eur/mėn – 0,4 proc./min 2 Eur
Debeto kortele kredito unijoje iki 500 Eur/mėn – 0,30 Eur
virš 500 Eur/mėn – 0,58 proc./min 2 Eur
Kredito kortele unijoje iki 500 Eur/mėn – 0,30 Eur
virš 500 Eur/mėn – 0,58 proc./min 2 Eur
Debeto kortele kitų Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose iki 300 Eur/mėn – 0,00 Eur
virš 300 Eur/mėn – 1,00 proc./min 0,30 Eur
Kredito kortele kitų Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose 1,50 proc. nuo gryninamos pinigų sumos/min 1,00 Eur
Debeto kortele ne EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose 2,00 proc. nuo gryninamos pinigų sumos/min 2,03 Eur
Kredito kortele ne EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose 2,50 proc. nuo gryninamos pinigų sumos/min 2,90 Eur
Debeto ir Kredito kortele per kredito įstaigos tarpininkų tinklą (Perlo terminalai) 0,65 Eur
5.1. Grynųjų pinigų įmokėjimas
Į savo sąskaitą (kredito unijoje) 0,00 Eur 0,00 Eur
Į kito asmens sąskaitą 0,10 Eur 0,10 Eur
Į debeto ir kredito kortelę per V-POS 0,25 Eur
Į Debeto ir Kredito kortelę per kredito įstaigos tarpininkų tinklą (Perlo terminalai) 0,65 Eur
6. DEBETO KORTELĖ
Išdavimas 4,90 Eur
Aptarnavimas / mėn. 0,49 Eur
Atnaujinimas 4,90 Eur
Blokavimas 0,00 Eur
Informacija apie likutį (kredito unijoje) 0,00 Eur
Informacija apie likutį per V-POS 0,12 Eur
Informacija apie likutį First Data Lietuva 0,00 Eur
Informacija apie likutį bankomate Lietuvoje 0,20 Eur
7. KREDITO KORTELĖ
Išdavimas 5,90 Eur
Aptarnavimas / mėn. 0,59 Eur
Atnaujinimas 5,90 Eur
Blokavimas 0,00 Eur
Informacija apie likutį (kredito unijoje) 0,00 Eur
Informacija apie likutį per V-POS 0,12 Eur
Informacija apie likutį First Data Lietuva 0,00 Eur
Informacija apie likutį bankomate Lietuvoje 0,20 Eur
8. KITI ĮKAINIAI
Pažymos (išskyrus VMI, VSDF), sutikimai 4,90 Eur
Informacija iš PRDB 1,20 Eur
Informacija iš Creditinfo Lietuva 1,20 Eur
Informacija iš Creditinfo Lietuva juridiniam asmeniui (prof.) 8,90 Eur
Archyvinių dokumentų kopijų išdavimas 15,00 Eur
Sutarties sąlygų keitimo mokestis 7,00 Eur
Kortelių (Debeto ir Kredito) pretenzijų nagrinėjimas 12,00 Eur
8. ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS
Grynaisiais  pinigais kredito unijoje 0,20 Eur 0,20 Eur
Internetu 0,15 Eur 0,15 Eur
Kredito unijoje iš savo sąskaitos 0,16 Eur 0,16 Eur
9. PAPILDOMA INFORMACIJA APIE KREDITO UNIJĄ „MOTERŲ TAUPA“
Stojamasis mokestis 5,00 Eur 5,00 Eur
Pajinis įnašas 30,00 Eur 60,00 Eur
Veiklos teritorija Kauno m., Kauno ir Kaišiadorių rajonai