ĮVYKO EILINIS PAKARTOTINIS KREDITO UNIJOS „MOTERŲ TAUPA“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Reaguojant  į 2020-03-14 LR Vyriausybės paskelbtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos laikotarpiu nuo kovo mėn.  16 d. 00 val. iki kovo mėn. 30 d. 24 val. (vėliau karantinas buvo pratęstas iki balandžio mėn. 13 d. 24 val.), kredito unijos „Moterų taupa“ eilinis pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas balandžio mėn. 23 d. 16 val. gyvai nebuvo organizuojamas, balsavimas buvo vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant iš anksto. 

Supažindiname su kredito unijos „Moterų taupa“ visuotinio narių susirinkimo priimtais sprendimais:

 1. Teigiamai įvertinta vidaus audito tarnybos ataskaita.
 2. Teigiamai įvertinta valdybos ataskaita.
 3. Teigiamai įvertinta paskolų komiteto ataskaita.
 4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys
 5. Patvirtinta 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata
 6. Nauja valdybos narias išrinkti Lolita Radišauskienė ir Robert Okinčic.
 7. Nauju paskolų komiteto nariu išrinktas Robertas Mikša.
 8. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių  suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 9. Kredito unijos pavadinimas „Moterų taupa“ pakeistas į kredito unija „Delta“.
 10. Kredito unijos veiklos vieta pakeista į Savanorių pr. 292 B, LT-49473 Kaunas.
 11. Kredito unijos buveinės adresas pakeistas į Savanorių pr. 292 B, LT-49473 Kaunas.
 12. Patvirtinti nauji kredito unijos įstatai.

Išsamiai su priimtais nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos „Moterų taupa“ nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Savanorių pr. 292 B, LT-49473 Kaunas. 

Teikti informaciją apie įvykusį susirinkimą įgaliota kredito unijos administracijos vadovė Lolita Radišauskienė, tel.+370 683 56566, el.p. l.radisauskiene@lku.lt


Kredito unijos Valdyba