Kredito unijos „Moterų taupa“ narių dėmesiui!

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje  nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

2020  m. balandžio mėn. 22 d. 16 val. unijos patalpose, esančiose adresu Savanorių pr. 292 B, Kaunas, šaukiamas kredito unijos “Moterų taupa”, buveinės adresas Savanorių pr. 292 B, Kaunas, eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

5. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Kredito unijos valdybos narių rinkimas.

7. Kredito unijos paskolų komiteto narių rinkimas.

8. Įgaliojimų suteikimas Valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

9. Kredito unijos pavadinimo keitimas.

10. Kredito unijos veiklos  vietos keitimas.

11. Kredito unijos buveinės (registracijos) adreso keitimas.

12. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

13. Kiti klausimai.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą kredito unijos administracijos vadovė Lolita Radišauskienė, tel.: 837 32 44 57; +370 683 56566, el.p. l.radisauskiene@lku.lt.

Neįvykus 2020 m. balandžio mėn. 22 d. KU “Moterų taupa“ eiliniam visuotiniam narių susirinkimui (jei nėra kvorumo), pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame bus priimami sprendimai pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, šaukiamas 2020 m. balandžio mėn. 23 d. 16 val. Susirinkimas vyks adresu Savanorių pr. 292B, Kaunas.

Atsižvelgiant į šalyje paskelbtą karantiną, prašome unijos narių, visais Kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje  nurodytais svarstomais klausimais, balsuoti raštu.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti kredito unijos „Moterų taupa“ interneto svetainėje adresu www.moterutaupa.lt/naujienos/ arba Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, arba klientų aptarnavimo vietoje, adresu Savanorių per. 292B, Kaunas.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę arba nuskenuotus ar fotografuotus atsiųsti el. paštu kumt@lku.lt iki š. m. balandžio mėn. 23 dienos 14 val.

Balsavimo biuletenį rasite

Prašymą balsavimo biuleteniui rasite


KU “Moterų taupa“ Valdyba