KU „MOTERŲ TAUPA“ narių dėmesiui

KU „MOTERŲ TAUPA“ narių dėmesiui

2019 m. spalio mėn. 28 d. 16 val. šaukiamas KU „Moterų taupa“ neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks kredito unijos patalpose adresu Savanorių pr. 292 B, Kaunas, numatant šią darbotvarkę:

1. Kredito unijos pavadinimo keitimas.

                 Su darbotvarkėje numatyto klausimo nutarimo projektu kredito unijos nariai gali susipažinti, likus 5 dienoms iki susirinkimo, kredito unijos patalpose, adresu Savanorių pr. 292 B, Kaunas. Teikti informaciją apie susirinkimą įgaliota kredito unijos administracijos vadovė Lolita Radišauskienė, tel. 837 32 44 57, el.p. kumt@lku.lt.

Unijos nariai, negalintys dalyvauti VNS, gali balsuoti iš anksto raštu, pagal Valdybos patvirtintą išankstinio balsavimo susirinkime tvarką.

                 Neįvykus 2019 m. spalio mėn. 28 d. KU “Moterų taupa“ neeiliniam visuotiniam narių susirinkimui (jei nėra kvorumo), pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame bus priimami sprendimai pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, šaukiamas 2019 m. spalio mėn. 30 d. 17 val. Susirinkimas vyks Savanorių pr. 292 B, Kaunas.

                 KU “Moterų taupa“ Valdyba