Narystė

Kredito unija – tai kooperatiniais pagrindais veikianti finansų institucija. Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, norintis naudotis kredito unijos paslaugomis, privalo tapti jos nariu.

Kas gali tapti kredito unijos “Moterų taupa” nariu?

Kredito unijos “Moterų taupa” nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, kurie gyvena, dirba ar mokosi Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, Kauno arba Kaišiadorių rajonų teritorijose.

Kredito unijos “Moterų taupa”  asocijuotais nariais gali tapti Lietuvos Respublikoje įregistruoti ir Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, Kauno ar Kaišiadorių rajonų teritorijoje buveinę turintys juridiniai asmenys:

Taip pat unijos narių – fizinių asmenų individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės, kuriose Kredito unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą.

Kaip tapti kredito unijos nariu?

Norėdami tapti nariu, turite kredito unijos “Moterų taupa” valdybai pateikti prašymą, atitikti narystės kriterijų, ir įnešti 30 Eur pajinį įnašą fiziniams asmenims / 60 Eur pajinį įnašą juridiniams asmenims bei sumokėti vienkartinį 5 Eur stojamąjį mokestį.

Kas yra pajus?

Pajus – tai piniginis įnašas, kurį įmoka asmuo, stodamas į kooperatinę organizaciją. Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatyme, patvirtintame 1995 m. vasario 21 d., Nr. I-796, numatyta, kad kiekvienas fizinis asmuo, norintis tapti kredito unijos nariu, turi įsigyti privalomą pajų (minimali pajaus vertė 30,00 Eur).

Pajus – tai Jūsų dalis kredito unijos kapitale, todėl būdamas nariu Jūs esate ne tik klientas, bet ir kredito unijos savininkas. Vienas narys gali turėti vieną pajų, todėl visi unijos nariai turi vienodas teises ir sprendimo galią visuotiniame narių susirinkime. Pajus leidžia naudotis visomis kredito unijos paslaugomis ir finansiniais produktais.

Kaip išstoti iš kredito unijos narių?

Remiantis Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatymo nuostatomis, kredito unijoje „Moterų taupa“ nustatyta ši išstojimo iš kredito unijos tvarka: