Šaukiamas neeilinis visuotinis narių susirinkimas

Šaukiamas neeilinis visuotinis narių susirinkimas

Kredito unijos „Moterų taupa“ nariams

2018 m. gruodžio mėn. 19 d. 16 val. šaukiamas KU „Moterų taupa“ neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks kredito unijos patalpose adresu Parodos g.1-3, Kaunas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Kredito unijos Valdybos pirmininko ir narių rinkimas.
  2. Kredito unijos Paskolų komiteto pirmininko ir narių rinkimas.
  3. Kredito unijos veiklos vietos keitimas.
  4. Kredito unijos buveinės adreso keitimas.
  5. Kredito unijos naujų įstatų tvirtinimas.
  6. Einamieji klausimai.

Su darbotvarkėje numatyto klausimo nutarimo projektu kredito unijos nariai gali susipažinti likus 5 dienoms iki susirinkimo kredito unijos patalpose, adresu Parodos g.1-3, Kaunas. Teikti informaciją apie susirinkimą įgaliota kredito unijos administracijos vadovė Lolita Radišauskienė, tel. 837 32 44 57, el.p. kumt@lku.lt.

Unijos nariai, negalintys dalyvauti VNS, gali balsuoti iš anksto raštu, pagal Valdybos patvirtintą išankstinio balsavimo susirinkime tvarką.

Neįvykus 2018 m. gruodžio mėn. 19 d. KU “Moterų taupa“ neeiliniam visuotiniam narių susirinkimui (jei nėra kvorumo), pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2018 m. gruodžio mėn. 21 d. 17 val. Susirinkimas vyks K. Donelaičio g. 2, Kaunas (ŽŪ rūmai).

 

KU “Moterų taupa“ Valdyba